Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Jūs esate čia

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos faktinių duomenų patikrinimo vietoje Aktas Nr. (7.9)-FAK-993

Aktas Nr. (7.9)-FAK-993 nebuvo paliktas o gautas tik su 2012.05.03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Nr. 2D-6546 dėl Arūno Lauciaus Prašymo – Skundo.

Pažiūrėkite čia

Pažiūrėkite kaip atrodo tas lapas ant kurio paprašė pasirašyti, pasakė, dabar Faktinių duomenų patikrinimo Akto kopijos nepaliksiu, o atsiųsiu vėliau.

Pateikiau PAAIŠKINIMĄ Nr. 1D – 6374 į PRAŠYMĄ 2012.04.05 (7.9)-2D-5260

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl Arūno Lauciaus Prašymo – Skundo Nr.(7.9)-2D-4201

Organizuojamas faktinių duomenų patikrinimas vietoje.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Prašymas – Skundas Nr. 3D-800

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Dėl Jūsų 2011.12.02 Prašymo - Skundo Nr. (7.9)-2D-6

Puslapiai