2016 April 11, Monday

You are here

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyriui PRAŠYMAS Nr. 1D-5066-(19.24)

2016.04.12 priduotas.