2016 April 19, Tuesday

You are here

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyrius Nr. 2D-5356-(19.24) į 2016.04.11 prašymą, dėl 2016.04.11 PRAŠYMO

2016.04.20 gautas.