2016 December 21, Wednesday

You are here

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyrius Nr. 20-18498- (19.17)

DĖL GRIAUTINŲ STATINIŲ APŽIŪROS VIETOJE

2016.12.22 gautas.