2012 Balandis 4, Trečiadienis

Jūs esate čia

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos faktinių duomenų patikrinimo vietoje Aktas Nr. (7.9)-FAK-993

Aktas Nr. (7.9)-FAK-993 nebuvo paliktas o gautas tik su 2012.05.03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Nr. 2D-6546 dėl Arūno Lauciaus Prašymo – Skundo.

Pažiūrėkite čia

Pažiūrėkite kaip atrodo tas lapas ant kurio paprašė pasirašyti, pasakė, dabar Faktinių duomenų patikrinimo Akto kopijos nepaliksiu, o atsiųsiu vėliau.